Škola pod Skalkou

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou je registrovaný od 9. 2. 2022 a tvoří jej v současnosti 14 obcí či měst regionu:

Svazek je založen za účelem společného plnění úkolů členů svazku v oblasti školství, zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí v základní škole, primárně dětí s místem trvalého pobytu na vymezeném území členských obcí, a též za účelem výstavby a provozu nové budovy základní devítileté školy.

Hlavním předmětem činnosti Svazku je spolupráce jeho členů v oblasti školství, zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb, dále spolupráce při výstavbě a provozu nové budovy základní devítileté školy včetně příslušenství. Tato spolupráce se uskuteční zejména vytvořením školské právnické osoby, která bude vykonávat činnost základní devítileté školy a zařízení školního stravování. Předmět činnosti tak zahrnuje:

  • vytvoření školské právnické osoby,
  • zajištění vhodných prostor pro provoz Svazkové ZŠ do doby uvedení do provozu nové budovy školy,
  • koordinace investiční akce výstavby nové budovy školy vč. získání dotace na akci,
  • koordinace plnění povinností členských obcí v oblasti školství.

Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky další právnické osoby, jež mohou vyvíjet podnikatelské činnosti. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejich účelem je podpora hlavní činnosti Svazku anebo hospodárné využívání majetku Svazku.